08.07.2022.
Javna rasprava o prijedlogu izmjene dijela regulacionog plana „Bregovi“ (jug)

Javna rasprava o prijedlogu izmjene dijela regulacionog plana "Bregovi" (jug)