Организација Градске управе

Органи Града су Скупштина и Градоначелник.

Скупштина града је представничко тијело грађана града и орган одлучивања и креирања политике Града.

Градоначелник заступа и представља Град, носилац је извршне власти, руководи Административном службом и одговоран је за њен рад.

Функционери Града су:

  • градоначелник,
  • замјеник градоначелника,
  • предсједник Скупштине
  • потпредсједник Скупштине.

Више информација о унутрашњој организацији можете пронаћи у Статуту Града Требиња.

Наша визија

Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.