22.03.2022.
Grad Trebinje dio projekta „Link za saradnju“ – Predstavnici Grada učestvovali u ELoGE forumu u Zavidovićima

U okviru projekta „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju”, koji se finansira iz sredstava Evropske unije, održan je prvi Forum organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti u Jablanici.

Pored predstavnika međunarodne zajednice i donatora, Forumu su prisustvovali i predstavnici lokalnih vlasti i OCD-a iz Mostara, Trebinja, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Berkovića, Zavidovića, Kostajnice, Maglaja, Jablanice i Žepča.

U ime Grada Trebinja susretu predstavnika lokalnih vlasti i civilnog društva prisustvovao je zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković.

Središnji događaj Foruma bilo je pokretanje ELoGE programa u BiH. Kako je rečeno, program će se sprovoditi u 12 gradova i opština, s ciljem unapređenja rada lokalnih samouprava, i to u skladu sa načelima dobrog demokratskog upravljanja. Prva ELoGE akreditovana platforma u BiH, koju čine predstavnici konzorcija projekta, biće na raspolaganju svim gradovima i opštinama u procesu samoprocjene tokom narednih mjeseci.

Đanluka Vanjini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske unije u BiH, istakao je važnost saradnje između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti.

„Put koji vodi ka efikasnoj lokalnoj upravi zahtijeva postojanje dugoročne vizije, fokusirane na iskrenom uvažavanju potreba građana i poslovnog sektora. Izgradnja povjerenja mora da bude prioritet. Jačanje participativnih procesa i strateški pristup su dva uslova potrebna za uspješnu reformu“, rekao je Vanjini.

ELoGe projekat podrazumijeva mjerenje učinka rada lokalnih samouprava u odnosu na 12 demokratskih načela.

„Preuzimajući obavezu primjene ELoGE standarda, gradovi i opštine u Bosni i Hercegovini su saglasne da će mjeriti svoj učinak u odnosu na svaki od 12 principa,” rekao je program menadžer iz Stručnog centra za dobro upravljanje u Savjetu Evrope Najl Šerin.

Pozitivna iskustva o EloGE programu u Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj sa učesnicima Foruma podijelila je i Antonela Valmorbida iz Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA).

Inače, projekat “LINK za saradnju” počeo je 2021. godine i traje do 2023. godine. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i saradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva, te zajedničko rješavanje specifičnih problema. Nosilac projekta je Mostar, a partneri su: Agencija lokalne demokratije Zavidovići, Agencija lokalne demokratije Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju i ALDA Skoplje kao pridruženi partner.

Vrijednost projekta isnosi preko 540.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila preko 490.000 evra bespovratnih sredstava.