Буџет Града

2021.
2020.
2019.

2018.

2017.

2016.

Наша визија

Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.