Sport

Za Trebinje možemo reći da je grad sporta, što se vidi iz činjenice da u Trebinju egzistira 36 registrovanih klubova, sa oko tridesetak sportskih disciplina i oko 2.000 aktivnih sportista.

Veliki broj klubova i aktivnih sportista omogućili su postizanje dobrih rezultata. Treba istaći da je Grad Trebinje imao učesnika na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, a možemo se pohvaliti i činjenicom da je u olimpijskom sportu imao i evropskog univerzitetskog prvaka. Trebinjski sportisti su u naš grad donijeli više medalja svjetskih i balkanskih prvenstava. Grad Trebinje afirmiše i podržava sport invalidnih lica.

Sredstva za redovnu aktivnost sportskih klubova planiraju se u budžetu Grada, a njihova raspodjela se vrši prema definisanim kriterijumima. Djelatnost sporta u gradu Trebinju uređena je sljedećim aktima: Pravilnik o uslovima i kriterijima za finansiranje programa razvoja sporta u gradu Trebinje („Sl.glasnik opštine Trebinje“, broj 04/10 i 07/10) i Pravilnik o kategorizaciji sportova i sportskih organizacija u gradu Trebinje („Sl.glasnik opštine Trebinje“, broj 03/10“).

U sportske objekte se ulažu značajna sredstva tako da Grad raspolaže sa 3 terena za fudbal, 7 terena za mali fudbal, 3 terena za košarku, 10 terena za basket, 7 rukometnih terena, 4 odbojkaška terena, 4 teniska terena, 2 bazena, streljanom, atletskom stazom i kuglanom.

Sportski kompleks sa zatvorenim bazenom, terenima za tenis i košarku, savremeno opremljenjnom teretanom, nalazi se i u Gradu Sunca nadomak Trebinja.

Grad Trebinje je osnovao Javnu ustanovu „Trebinjesport“ čiji su osnovni zadaci gazdovanje i održavanje sportskih objekata, ali i organizacija sportskih i kulturnih manifestacija.

U toku godine održava se više značajnih sportskih manifestacija:

 • Izbor sportiste godine

 • Kamp sportista Republike Srpske

 • Kamp košarke “Dejan Bodiroga”

 • Međunarodni džudo kup Trebinje – “Memorijal Miloš Mrdić”

 • Tradicionalna trebinjska Olimpijada u malom fudbalu za seniore, kadete i pionire

 • Dani na Trebišnjici: skokovi sa kamenog mosta

 • Dani na Trebišnjici: eko-regata

 • Međunarodni plivački miting “Srđan i Maksim”

 • Tradicionalni memorijalni međunarodni omladinski fudbalski turnir “Ljubinko Akšam”

 • Ženski Osmomartovski međunarodni rukometni turnir

 • “Handicap Fest” – takmičenje strijelaca invalida BiH

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić