Центар за услуге грађанима

Центар за услуге грађанима Града Требиње почео је са радом 3.2.2006. године.

Успостављен је на основу потписаног Меморандума о разумјевању између Града Требиња и ГАП-а (Пројекта управне одговорности).

ГАП пројекат, који заједнички финансирају те у одређеним општинама у БиХ имплементирају Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Сида), намијењен је јачању капацитета критичне масе општина, чиме би се осигурале квалитетније услуге грађанима, слиједећи политички и фискални оквир добре управе.

Циљ успоставе Центра је да, повећањем нивоа услуга грађанима, убрзањем и смањењем сложености процедура и уз брзу и ефикасну услугу, грађани на једном мјесту, у најкраћем могућем року ријеше захтјев упућен Градској административној служби.

У склопу Центра инсталиран је шалтер поште, тако да грађани могу на лицу мјеста извршти неопходне новчане уплате (таксе и др), везане за рјешавање захтјева и остваривање права.

На посебно одређеним мјестима у Центру, грађанима су на раполагању и сви водичи кроз Градску административну службу, као и обрасци који су им потребни за остваривање права.

Надлежности Центра за услуге грађанима су:

  • Издавање извода из матичних књига грађана и други послови везани за матичне књига
  • Евиденција и издавање радних књижица
  • Пружање грађанима расположивих информација о функционисању Градске административне службе и других расположивих информација у вези Града
  • Пријем захтјева за приступ информацијама које су у посједу Града у складу са Законом о слободи приступа информацијама
  • Овјера потписа, преписа и рукописа
  • Пријем поднесака грађана и друге послове пријемне канцеларије
  • Издавање увјерења из јавних регистара
  • Пружање правне помоћи грађанима