Центар за услуге грађанима

Центар за услуге грађанима Града Требиње, званично је почео са радом 03.02.2006 године.

Успостављен је на основу потписаног Меморандума о разумјевању између Града Требиња и ГАП-а (Пројекта управне одговорности). ГАП пројекат, који заједнички финансирају те у одређеним општинама у БиХ имплементирају Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Сида), намијењен је јачању капацитета критичне масе општина, чиме би се осигурале квалитетније услуге грађанима, слиједећи политички и фискални оквир добре управе.

Циљ успоставе Центра је да, повећањем нивоа услуга грађанима, убрзањем и смањењем сложености процедура и уз брзу и ефикасну услугу, грађани на једном мјесту, у најкраћем могућем року ријеше захтјев упућен Градској административној служби. У склопу Центра инсталиран је шалтер поште, тако да грађани могу на лицу мјеста извршти неопходне новчане уплате (таксе и др), везане за рјешавање захтјева и остваривање права. На посебно одређеним мјестима у Центру, грађанима су на раполагању и сви водичи кроз Градску административну службу, као и обрасци који су им потребни за остваривање права.

Надлежности Центра за услуге грађанима су:

  • Издавање извода из матичних књига грађана и други послови везани за матичне књига

  • Евиденција и издавање радних књижица

  • Пружање грађанима расположивих информација о функционисању Градске административне службе и других расположивих информација у вези Града

  • Пријем захтјева за приступ информацијама које су у посједу Града у складу са Законом о слободи приступа информацијама

  • Овјера потписа, преписа и рукописа

  • Пријем поднесака грађана и друге послове пријемне канцеларије

  • Издавање увјерења из јавних регистара

  • Пружање правне помоћи грађанима

Анкете

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић