Буџет Града Требиња

Буџет Града Требиња за 2024. годину усвојен је на скупштинском засједању које је одржано 13. децембра 2023. године. Планиран је у висини од 47.228.000 КМ што је за 17,86 одсто више од буџета за 2023. годину. Ово је до сада највећи усвојени буџет Требиња.

Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 36.497.845 KМ, трансфери 1.332.900 KМ, примици за нефинансијску имовину 3.225.100 KМ, примици од узетих зајмова 5.000.000 KМ и остали примици 1.172.155 KМ.

Укупна инвестициона улагања планирана су у висини од 10.380.700 KM, a међу најзначајнијим инвестиционим улагањима je онo за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре 2.100.000 КМ, изградња комуналне инфраструктуре 1.150.000 КМ, поплочавање Старог града 1.100.000 КМ, изградњу нове болнице 600.000 КМ,

На линку испод можете да преузмете годишњи план прихода и расхода (табеларни приказ) Града Требиња за 2024. годину.

Буџет Града Требиња за 2024. годину

Буџет за грађане - 2024.

Ребаланс буџета Града Требиња за 2023. годину

Буџет Града Требиња за 2023. годину

Ребаланс буџета Града Требиња за 2022. годину

Извршење буџета Града Требиња