Буџет Града Требиња

Буџет Града Требиња за 2023. годину усвојен је на скупштинском засједању које је одржано 14. децембра 2022. године. Планиран је у висини од 40.070.500 КМ што је за 5,98 одсто више од буџета за 2022. годину. Ово је до сада највећи усвојени буџет Требиња.

Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 32.794.530 KМ, грантови 204.700 KМ, трансфери 1.063.800 KМ, примици за нефинансијску имовину 3.183.000 KМ, примици од узетих зајмова 1.400.000 KМ и остали примици 1.424.470 KМ.

Укупна инвестициона улагања планирана су у висини од 9.390.045 KM, a међу најзначајнијим инвестиционим улагањима  je онo за изградњу нове болнице у износу од више од два милиона KМ.

На линку испод можете да преузмете годишњи план прихода и расхода (табеларни приказ) Града Требиња за 2023. годину.