Буџет Града Требиња

Буџет Града Требиња за 2022. годину усвојен је на скупштинском засједању које је одржано 16. децембра 2021. године. Планиран је у висини од 37.810.000 КМ што је за 22,77 одсто више од буџета за 2021. годину. Ово је до сада највећи усвојени буџет Требиња.

Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 28.068.560 KМ, трансфери 885.500 KМ, примици за нефинансијску имовину 3.053.100 KМ, примици од задуживања 5.000.000 KМ и остали примици 802.840 KМ.

Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 24.387.160 KМ, трансфере између различитих јединица власти 20.000 KМ, буџетску резерву 20.000 KМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 10.852.000 KМ, издатке за отплату дугова 1.828.000 KМ и остале издатке 702.840 KМ.

Планирани буџетски приходи од 28.954.060 KМ и примици за нефинансијску имовину од 3.053.100 KМ укупно износе 32.007.160 KМ и већи су од буџета за 2021. годину за 11.5 одсто.

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета су 35.279.160 KМ што је за 25,07 одсто више у односу на буџет за 2021. годину.

Укупна инвестициона улагања планирана су у висини од 30 одсто од укупних буџетских средстава, гдје улазе и планирана кредитна средства (5.000.000 КМ), а која ће бити уложена искључиво у капиталне пројекте.

На линку испод можете да преузмете годишњи план прихода и расхода (табеларни приказ) Града Требиња за 2022. годину.