Скупштина града данас је, већином гласова, донијела одлуку о прихватању задужења Града Требиња код Европске инвестиционе банке по „Пројекту реконструкције и доградње система водоснабдијевања Града Требиња“,  а у оквиру пројекта „Водовод и канализација РС 2“, у износу од  4.048.570 КМ, са роком отплате на 25 година.

Кредитна средства за овај пројекат предвиђена су Средњорочним планом капиталних инвестиција 2021-2025 и Планом имплементације Стратегије развоја Града Требиња 2018-2027. године.

„Отплата дуга по основу кредита, до коначне отплате, провешће се из редовних прихода Града. Укупан ануитет по постојећем и предложеном кредитном задужењу у 2023. години износи 2.362.861,88 КМ и представља 8,21 одсто редовних прихода остварених у овој години, што је знатно ниже од законски дозвољених 18 одсто“, навела је Маја Сорајић Вучуревић, начелник Одјељења за финансије.

Пројекат подразумијева изградњу система водоснабдијевања на лијевој обали ријеке Требишњице и побољшање снабдијевања водом у западном дијелу градског подручја.

„Главни циљ прве компоненте пројекта је обезбјеђење несметаног водоснабдијевања за 100 домаћинстава и њихово повезивање на нову водоводну мрежу, коју ће одржавати ЈП ‘Водовод’. Друга предложена компонента је изградња новог резервоара Мостаћи у Дражин Долу од 500 метара кубних и реконструкција дистрибутивног цјевовода Дужи-Хум. Предложена инвестиција би омогућила боље снабдијевање водом за 950 грађана у подручју Требињске Шуме“, прецизирала је Сорајић Вучуревић.

„Док су се раније поједини дијелови града снабдијевали цистернама, сада имамо воду на славинама. Ово није задужење Мирка Ћурића већ Града Требиња са испод 9 процената од дозвољених 18 одсто, у складу са законом. Такозвана ‘уска грла’ ће на плану водоснабдијевања овим бити ријешена“, истакао је градоначелник Мирко Ћурић.