Потпредсједник Скупштине града

Ђорђе МИЉАНОВИЋ

Рођен је 30. јануара 1988. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу техничку – грађевинску школу. Дипломирани је инжењер грађевинарства.  Као инжењер, обављао је послове руководиоца градње у предузећу „Херц Градња“ д.о.о. Билећа  на више различитих пројеката, од којих су неки били од капиталног значаја. У марту 2019. године именован је за начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције Града Требиња. За одборника у Скупштини Града изабран је на локалним изборима у новембру 2020 године. Од децембра 2020. обавља функцију потпредсједника Скупштине Града Требиња. Положио је републички стручни испит за одговорне инжењере из области хидротехника. Тренутно похађа постдипломске Мастер академске студије на матичном Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Активно говори енглески језик.  Члан је Савјета за спорт у мандатном периоду од 2020. до 2024 године.  Члан је Предсједништва Градског одбора Уједињене Српске Требиње.  Ожењен је, отац једног дјетета.

Надлежности потпредсједника Скупштине града

Питајте потпредсједника

  • помаже у раду предјседнику Скупштине и по овлаштењу обавља послове из дјелокруга рада предјседника

  • замјењује предсједника у случају његове одсутности или спријечености