25.01.2023.
Рјешење о еколошкој дозволи за соларне електране „Оглавак 1“ и „Оглавак 2“ Нецвијеће

Рјешење о еколошкој дозволи за соларне електране "Оглавак 1" и "Оглавак 2" Нецвијеће