Пословна зона Волујац

Пословна зона Волујац (површине 85 ha), локација за изградњу привредних капацитета, одређена „Зонинг планом” прије 20 година – удаљена je 4 км од центра града на магистралном путу М20 – према Дубровнику са десне стране – Трафо станица 35/10 кВ – Урађена водоводна инфраструктура (промјер цијеви 100 мм, капацитет који не захтјева сложеније технолошке процесе) – Канализација се не може прикључити на градску мрежу треба тражити друго рјешење – Приступни пут до Волујца, дужине 1км je асвалтиран – Власништво земље: 55% државно и 45% приватно (могућа експропријација) – До сада се у зони налазе 5 предузећа – Удаљеност зоне од магистралног пута: 1км, од жељезнице: 7О km, од морске луке: 30 km, од зрачне луке: 45 km.

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић