Јавне установе

Јавна установа „Центар за информисање и образовање“ Требиње

У изради…

Адреса:
Краља Петра I Ослободиоца 34
Требиње

Телефон: +387 59 260 348
E-mail: glas@spinter.net

 

Радио Требиње

Телефон: +387 59  260 248
E-mail: ciko.direktor@gmail.com
Web: www.radiotrebinje.com

 

Директор: Манојло Ћук

Јавна установа „Центар за социјални рад“ Требиње

У изради…

Адреса:
Вука Караџића 5
Требиње

Телефон: +387 59  260 201; +387 59 270 810
E-mail: socrad@teol.net
Web: www.csr-trebinje.com

 

ВД Директора: Зоран Анђушић

Јавна установа за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње

У изради…

Адреса:
Светосавска 5
Требиње

Телефон: +387 59  220 110
E-mail: nasa.radost.trebinje@gmail.com

Директор: Јања Ћапин

Јавна здравствена установа „Апотека Требиње“ Требиње

У изради…

Адреса:
Краља Петра I Ослободиоца 12
Требиње

Телефон: +387 59  261 327
E-mail: apotekatb@gmail.com

Директор: Даница Милуновић

Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Требиње

У изради…

Адреса:
Др Левија 2
Требиње

Телефон: +387 59  261 351
E-mail: dztb@teol.net

Директор: Маја Мићуновић

Јавна установа „Дом младих“ Требиње

У изради…

Адреса:
Немањина 13
Требиње

Телефон: +387 59  225 531; +387 59 225 541
E-mail: dommladihtrebinje@gmail.com

Директор: Радивој Милић

Јавна установа „Туристичка организација града Требиња“ Требиње

У изради…

Адреса:
Преобржењска бб
Требиње

Телефон: +387 59  273 410
E-mail: gotrebinje@gotrebinje.com
Web: www.gotrebinje.com

 

Директор: Мирјана Путица

Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА

У изради…

Адреса:
Војводе Степе Степановића бб
Требиње

Телефон: +387 59  245 470; +387 59 245 471
E-mail: msptb@teol.net

Директор: Бојан Бендераћ

Јавна установа „Екологија и безбједност“ Требиње

У изради…

Адреса:
Војводе Степе Степановића бб
Требиње

Телефон: +387 59  225 476
E-mail: office@ekologijaibezbjednost.com
Web: www.ekologijaibezbjednost.com

 

Директор: Стеван Бекан

Јавна установа „Требиње спорт“ Требиње

У изради…

Адреса:
Краљице Јелене Анжујске 2
Требиње

Телефон: +387 59  260 014
E-mail: trebinjesport@yahoo.com

Директор: Милан Јанковић

Јавна установа „Културни центар“ Требиње

У изради…

Адреса:
Трг палих бораца 1
Требиње

Телефон: 070  311 555
E-mail: kulturnicentartrebinje@gmail.com

 

Директор: Миљан Вуковић

Јавна установа „Базени“ Требиње

У изради…

Адреса:
Краљице Јелене Анжујске 2
Требиње

Телефон: +387 59  260 014
E-mail: jubazenitrebinje@gmail.com

Директор: Зоран Чучковић

Јавна установа „Музеј Херцеговине – Требиње“ Требиње

У изради…

Адреса:
Стари Град 59
Требиње

Телефон: +387 59  271 060
E-mail: muzejhtr@teol.net

 

Директор: Ивана Грујић

Јавна установа „Народна библиотека Требиње“ Требиње

У изради…

Адреса:
Његошева бб
Требиње

Телефон: +387 59 271 920
E-mail: bibliotr@teol.net

Директор: Милосава Супић Вуковић

Јавно предузеће „Радник“ д.о.о. Требиње

У изради…

Адреса:
Цара Лазара 12
Требиње

Телефон: +387 59 220 332
E-mail: radniktrebinje@yahoo.com

 

Директор: Данијел Рашовић

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње

У изради…

Адреса:
Војводе Степе Степановића бб
Требиње

Телефон: +387 66 678 190
E-mail: parkingservis@trebinje.rs.ba

Директор: Марко Мискин

Аграрни фонд града Требиња Требиње

Аграрни фонд Града Требиња, основан је Одлуком Скупштине града Требиња, број: 09-013-43/17, од 08.02.2017. године с циљем унапређења пољопривредне производње на подручју града Требиња.

Најважнији циљеви Аграрног фонда су стварање окружења за унапређење и развој пољопривреде, подстицање становништва да се интензивније бави пољопривредном производњом кроз пружање савјета, помоћи, подстицаја и обука, те увођење нових стандарда у пољопривреди, као и повезивање произвођача на локалном и регионалном нивоу.

Визија Аграрног фонда је улога покретача развоја и унапређења пољопривредне производње, како у локалној заједници, тако и у цијелој источној Херцеговини, путем директног учешћа или путем сарадње са другим институцијама.

У оквиру Аграрног фонда послује и Херцеговачка кућа у улици Јована Дучића у Требињу.

Адреса:
Церска 1
Требиње

Телефон: +387 59 226 459
E-mail: agrarnifond@trebinje.rs.ba
Web: www.agrarnifond.com

 

Херцеговачка кућа

Телефон: +387 59 226 459
E-mail: agrarnifond@trebinje.rs.ba
Web: www.herzeghouse.com

 

Директор: Веселин Дутина

Територијална ватрогасно – спасилачка јединица Требиње

У изради…

Адреса:
Засад поље бб
Требиње

Телефон: +387 59 223 886
E-mail: tvjtrebinje@gmail.com

Командир: Здравко Кашиковић

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић