03.08.2022.
Почела кампања „За сваки случај – будимо спремни“ – Смањење ризика од катастрофа за одрживи развој БиХ

Заједнички програм Владе Швајцарске и Уједињених нација „Смањење ризика од катастрофа  за одрживи развој у Босни и Херцеговини“ проводи кампању о важности разумијевања ризика, те корака превенције и припрема у случају катастрофе, с циљем освјештавања грађана о њиховој улози у оснаживању заједница путем брже и боље реакције у случају катастрофе.

Кампања под називом „За сваки случај – будимо спремни“ истиче бригу о рањивим и високоризичним скупинама становништва у БиХ попут особа са инвалидитетом, дјеце, жена и трудница, миграната, те социјално угрожених скупина, наглашава важност образовања дјеце и младих о катастрофама и оснаживања локалних заједница кроз припрему за хитне ситуације и одговоре на њих са фокусом на израду и доступност јасних смјерница те унапређеној координацији и управљању.

Такође, кампањом се апострофира велики утицај климатских промјена на повећање учесталости, непредвидљивости и интензитет поплава, суша, топлинских удара и пожара, што неријетко има негативан учинак на егзистенцију.

Економски губици БиХ које проузрокују катастрофе су енормни. Разарајуће поплаве погађају преко 100 000 људи и узрокују губитке од око миљарду КМ у бруто домаћем производу (БДП) годишње, наводи се у извјештају Свјетске банке „Процјена спремности и одговора на изванредне ситуације: Босна и Херцеговина“. Како би се избјегли или смањили будући губици, потребни су нови приступи путем трансформације постојећих система управљања, те освјештавања друштва кроз разумијевање ризика и како се њима управља.

Босна и Херцеговина, као земља потписница, проводи Оквир за смањење ризика од катастрофа из Сендаија за период 2015–2030, који има за циљ јачање управљања ризиком од катастрофа на националном, регионалном и глобалном нивоу.  Заједничким програмом, који подржавају и финансирају Влада Швајцарске и Уједињене нације (УН) у вриједности од 7,1 милиона КМ, уводе се системска рјешења која ће осигурати постизање кључних приоритета Сендаи оквира у области смањења ризика од катастрофа на локалном нивоу у сарадњи са представницима сектора: заштите и спашавања, образовања, социјалне и дјечје заштите, здравља и пољопривреде, а у складу са изазовима и потребама БиХ становништва.

За провођење Заједничког програма у БиХ задужене су УН агенције: Развојни програм Уједињених нација (УНДП), Фонд Уједињених нација за дјецу (УНИЦЕФ), Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСЦО), Популацијски фонд Уједињених нација (УНФПА) и Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) у партнерству са локалним властима и релевантним имплементационим партнерима из владиног и невладиног сектора.