Одлуку о расподјели средстава Буџета Града Требиња намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области културе, науке и друштвене бриге о младима за 2021.годину можете преузети ОВДЈЕ