19.07.2023.
Одлука о расподјели средстава намијењених за пројекте из области здравствено-инвалидске заштите за 2023.

Одлука о расподјели средстава Буџета Града Требиња намијењених за пројекте удружења грађана/фондације из области здравствено-инвалидске заштите