18.07.2022.
Обавјештење о јавном излагању Студије утицаја на животну средину за пројекат Експлоатације техничког грађевинског камена-кречњака за површински коп „Лучин до“, инвеститор „Апис“ д.о.о. Требиње

Обавјштење о јавном излагању Студије утицаја на животну средину за пројекат Експлоатације техничког грађевинског камена-кречњака за површински коп „Лучин до“, инвеститор „Апис“ д.о.о. Требиње