У прилогу обавјештење Градске изборне комисије

ОБАВЈЕШТЕЊЕ