24.06.2022.
Јавна расправа о Приједлогу „Просторног плана града Требиња“ и Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину „Просторног плана града Требиња“

Јавна расправа о Приједлогу "Просторног плана града Требиња" и Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину "Просторног плана града Требиња"