01.08.2022.
Обавјештење Комисије за спровођење конкурса за пријем приправника са ВСС у Градској управи Града Требиња

Обавјештење