11.08.2022.
Обавјештење Комисије за пријем службеника за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града Требиња

Обавјештење Комисије за пријем службеника за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи Града Требиња