Обавјештење:

Градоначелник Града Требиња ставља на јавну расправу Нацрт ребаланса буџета Града Требиња за 2021. годину, који је усвојен на сједници Скупштине Града Требиња дана 09.11.2021. године.

  • Закључак са детаљима о јавној расправи можете погледати ОВДЈЕ.

Остала релевантна документа:

 

II  Градоначелник Града Требиња, ставља на јавну расправу Нацрт буџета Града Требиња за 2022. годину, који је усвојен на сједници Скупштине Града Требиња дана 09.11.2021. године.

Закључак са детаљима о јавној расправи можете погледати ОВДЈЕ.

Остала релевантна документа: