Мјесне заједнице

Одлуком Скупштине града Требиње о оснивању појединих мјесних заједница, њиховом називу и сједишту, насељима и насељеним мјестима које обухватају (Службени гласник Општине Требиње број: 03/02 од 27.6.2002.), основано је 18 мјесних заједница.

Мјесна заједница “Центар”

Мјесна заједница “Центар” са сједиштем у Центру обухвата насеље Центар које иде лијевом страном улице Војвођанске до Луча, сјече ул.Вожда Карађорђа, десном страном улице Царине до Полигона, Полигоном до Центра за осматрање, испод новог насеља Сунчани бријег до Бункера (Билећке капије), сјече улицу Вука Мићуновића, спушта се на десну обалу ријеке Требишњице, сјече улицу Мајора Тепића, иде иза комплекса “Јужни логор” до “Луча” и улице Војвођанске.

КАРТА

Предсједник: Драган Поповић
Телефон: +387 65 362 929

Мјесна заједница “Хрупјела”

Мјесна заједница “Хрупјела” са сједиштем у Хрупјелима обухвата насеље Хрупјела од Билећке капије (Бањ вир) узводно коритом ријеке Требишњице до Малтезова кола, право на улицу Војводе Влатка Вуковића, лијевом страном ове улице до првих кућа Подгљивља, затим брдом Леотар до изнад Куле Хрупјела, обухватајући стамбено насеље изнад куле, испод брда Кочун поред куће Ковача, па 50 м десно од куће Бендера испод куле кроз борову шуму на улицу Нићифора Дучића између кућа Куртовића и Ђикова, десном страном ул. Вожда Карађорђа до Дубровачке капије, улицом Царине преко Полигона изнад зидина Сјеверног логора и Билећке капије (Бункер).

КАРТА

Предсједник: Ранко Грковац
Телефон: +387 65 691 411

Мјесна заједница “Горица”

Мјесна заједница “Горица” са сједиштем у Горици обухвата насеље Горица од раскршћа куће Алексића десном страном улице Војводе Влатка Вуковића, даље десном страном улице Билећки пут до првих кућа Подгљивља, обухватајући Подгљивље, Прљачу, иде изнад насеља Горица, спушта се до насеља Бањевци обухватајући и ово насеље, насеље Мост и Нецвијеће, спушта се на језеро ХЕТ-а до Бране “Горица”, обухватајући куће Гудеља, Покрајчиће и Крушеву Густријену, па до бране “Горица” низводно ријеком Требишњицом до иза Дома пензионера.

КАРТА

Предсједник: Раде Дрињак
Телефон: +387 66 962 556

Мјесна заједница “Доње Полице”

Мјесна заједница “Доње Полице” са сједиштем у Полицама обухвата дио насеља Полице од семафора на Ложиони лијевом страном улице Душанове, улицом Српском од поште до Каменог моста, спушта се на лијеву обалу ријеке Требишњице до жељезничког моста, затим право до куће Милорада Кривокапића и даље боровом шумом изнад Бункера, куће Јокановића изнад улице Милоша Шарабе која сијече између кућа Јадранка Деретића и Ратковића (Уроша и Неђа) право на кућу Славка Реџа и преко моста улицом Јована Рашковића и улицом Републике Српске до семафора на Ложиони.

КАРТА

Предсједник: Дарко Ракић
Телефон: +387 65 913 328

Мјесна заједница “Горње Полице”

Мјесна заједница “Горње Полице” са сједиштем у Полицама обухвата дио насеља Полице од “Љекобиља” улицом Јована Рашковића, преко моста улицом Херцеговачком до куће Славка Реџа, затим право између куће Јадранка Деретића и куће Ратковића излази на улицу Милоша Шарабе коју сијече, иде изнад пута кроз борову шуму изнад куће Младена Јокановића, те изнад бункера и куће Кривокапића испод борове шуме и спаја се са путем који води на Рапти којим наставља изнад “Бранковића куле” и даље путем према Раптима до изнад посљедњих кућа у Гучини, путем старе жељезничке пруге до иза “Попова поља” у изградњи, и улицом Републике Српске до “Љекобиља”.

КАРТА

Предсједник: Зоран Гудељ
Телефон: +387 65 210 550

Мјесна заједница “Тини”

Мјесна заједница “Тини” са сједиштем у Тини обухвата простор од семафора на Ложиони, лијевом страном улице Требињских бригада до “Ауторада”, наставља путем Требиње-Дубровник до Гељева моста, сијече пут и иде лијево испод борове шуме укључујуићи ново насеље око Бојанића куће и спушта се до раскрснице Самарџића куће, иде иза “Новотекса”,”Пекаре”, десном страном улице Републике Српске до семафора на Ложиони.

КАРТА

Предсједник: Дражен Вујовић
Телефон: +387 66 761 072

Мјесна заједница “Ложиона”

Мјесна заједница “Ложиона” са сједиштем у Ложиони обухвата простор од Каменог моста улицом Обале Луке Вукаловића до мостића за насеље Оток обухватајући и ово насеље, рукавцем ријеке Требишњице до раскрснице за сушару Аргрокопа и кроз поље избија на раскрсницу до канала пумпног постројења и иде каналом до мостића на рукавцу Требшњице код пумпног постројења и даље рукавцем Требишњице до Гељева моста на пут Требиње-Дубровник , иде овим путем до улуце Требињских бригада и даље овом улицом до краја, улицом Душановом до Нове поште, улицом Српском од Нове поште до Каменог моста.

КАРТА

Предсједник: Павле Телебак
Телефон: +387 65 185 184

Мјесна заједница “Засад”

Мјесна заједница “Засад” са сједиштем у Засаду обухват насеља и насељена мјеста: Засад, Мостаћи, Дражин До, Тврдош, Бјелач, Гомиљани и Требињска брда (Паројска њива и Загора).

КАРТА

Предсједник: Славенко Лакић
Телефон: +387 65 471 559

Мјесна заједница “Придворци”

Мјесна заједница “Придворци” са сједиштем у Придворцима обухвата насеља и насељена мјеста: Алексину Међу, Тодорићи, Придворци, и дио насеља Рупе, кроз поље избија на раскрсницу до канала пумпног постројења, каналом до рукавца Требишњице, иде рукавцем до Гељева Моста и даље обухватајући куће Марића, Брачковића и Милишића и избија на пут за Придворце.

КАРТА

Предсједник: Лазар Прцовић
Телефон: +387 65 692 707

Мјесна заједница “Петрово поље”

Мјесна заједница “Петрово поље” са сједиштем у Расовцу обухвата насељена мјеста Варина Груда, Чичево, Расовац, Увјећа, Веља Гора, Згоњево, Премишља, Кремени До, Пољице, Лука, Лапја, Петрово, Волујац и Биоград.

Предсједник:
Телефон:

Мјесна заједница “Зупци”

Мјесна заједниа “Зубци” са сједиштем у Грабу обухвата насељена мјеста Тули, Турменти, Орашје, Крај, Поткрај, Ограде, Богојевић Село, Подштировник, Коњско, Жељево, Убла, Граб, Јаблан До, Кожењ До, Рупе, Куња Главица, Запресјека.

Предсједник: Крсто Ратковић
Телефон: +387 65 369 768

Мјесна заједница “Ластва”

Мјесна заједница “Ластва” са сједиштем у Ластви обухвата насељена мјеста: Ластва, Доње и Горње Гранчарево, Скочигрм, Ораховац, Јазина, Жупа, Ушће, Клобук, Аранђелово и Вучја.

Предсједник: Владимир Јанковић
Телефон: +387 65 212 288

Мјесна заједница “Љубомир”

Мјесна заједница “Љубомир” са сједиштем у Барама обухвата насељена мјеста: Чварићи, Укшићи, Подвори, Врпоље, Брова, Домашево, Угарци-Подосоје, Ждријеловићи, Пијавице, Влашка, Шћеница, Морче, Бориловићи, Борковића Баре, Међуграђе и Цибријан.

Предсједник: Радомир Бокић
Телефон: +387 65 896 599

Мјесна заједница “Моско”

Мјесна заједница “Моско” са сједиштем у Моску обухвата насељена мјеста: Брани До, Дубочани, Доње и Горње Врбно, Јасен и Будоши.

Предсједник: Радослав Трапарић
Телефон: +387 66 321 129

Мјесна заједница “Подбрђе”

Мјесна заједница “Подбрђе” са сједиштем у Доброманима обухвата насељена мјеста: Жаково, Добромани, Грбићи, Месари, Ковачина, Жуља, Луг, Старо Слано, Локвице, Кочела, Марић Међине и Десино Село.

Предсједник: Божидар Грче
Телефон: +387 65 543 211

Мјесна заједница “Величани”

Мјесна заједница “Величани” са сједиштем у Величанима обухвата насељена мјеста: Орашје, Котези, Прхиње, До, Додановићи, Струјићи, Галичићи, Величани, Драчево, Дријењани и Дубљани.

Предсједник: Никола Шишић
Телефон: +387 59 483 723

Мјесна заједница “Пољице Попово”

Мјесна заједница “Пољице Попово” са сједиштем у Пољицу Попову обухвата насељена мјеста: Мркоњићи, Туље, Диклићи, Пољице Попово, Рапти, Седлари.

Предсједник: Синиша Лакић
Телефон: +387 65 518 922

Мјесна заједница “Шума и Површ”

Мјесна заједница “Шума и Површ” са сједиштем у Хуму обухвата насељена мјеста: Дужи-Љубово, Орашје, Љекова, Мрњићи, Сливница, Баонине, Гола Главица, Кликовићи, Манастир Дужи, Талежа, Мионићи, Јушићи, Петровићи, Цицине, Хум, Ђедићи, Кучићи, Крњевићи, Крајковићи, Јасеница Луг, Арбанашка и Гојшина.

Предсједник: Веселин Кривоглав
Телефон: +387 65 390 104

Одлука о Мјесним заједницама