17.01.2023.
Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату Урбанистичког плана „Требиње“

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату Урбанистичког плана "Требиње"