21.06.2023.
Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату израде Регулационог плана “Ново Требиње”

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату израде Регулационог плана "Ново Требиње"