17.01.2023.
Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјене дијела РП “Градина”

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјене дијела РП "Градина"