12.10.2021.
Јавни позив за додјелу бесповратних средстава инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

У оквиру пројекта EU4Agri објављен је Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа.
Рок за достављање пријава је 03.12.2021. године.
Позив је намијењен пружању подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа.

Циљеви предметног позива су:
• Допринос стабилизацији/јачању производне конкурентности и повећању/задржавању нивоа продуктивности прехрамбене индустрије кроз модернизацију и увођење нових технологија, иновације, и промовисање додане вриједности пољопривредних и прехрамбених производа;
• Унапријеђење квалитета производа, хигијене и сигурности хране кроз увођење основних и виших стандарда квалитета;
• Промовисање добрих пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране;
• Заштита пословања од посљедица насталих усљед пандемије ЦОВИД-19 и кориштење нових пословних прилика за јачање пословања и приступ новим тржиштима.

Прихватљиви сектори:
– прерада воћа, винарство и прерада маслина;
– прерада поврћа;
– прерада млијека;
– прерада меса;
– прерада јаја;
– прерада и конзервирање риба;
– прерада житарица (само млинарски производи, изузев сточне хране); – прерада гљива, зачинског биља, љекобиља и меда (у овом сектору прерада подразумијева процесе обраде/прераде свјежих пољопривредних производа и производњу искључиво прехрамбених производа).

На предметни позив могу се пријавити: обрти, предузетници, задруге и предузећа који се баве прерадом пољопривредних производа. Прихватљиве инвестиције и трошкови се односе на изградњу, санацију и/или реконструкцију објеката, набавку опреме, машина, алата, комуникацијских уређаја, хардвера и софтвера за контролу, праћење, управљање и надзор производних процеса, професионалних и консултантских услуга те осталих роба, а како је наведено у јавном позиву.
Средства подршке по једној пријави могу износити од 30.000 КМ до 300.000 КМ и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова (без ПДВ-а). За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 35% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције (35% суфинансирање подносиоца пријаве и 65% финансирање кроз мјеру подршке).
Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир. Линк на коме се налази тренутно објављен јавни позив, смјернице, потребна пријавна документација и др.: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda/

Смјернице за подносиоце пријава https://eu4agri.ba/smjernice-za-podnosioce-prijava-prerada/

Напомена:
Тачне и релевантне информације о јавном позиву уз постављање питања заинтересованих се могу добити и на Инфо сесијама које организује пројекат EU4AGRI  путем своје EU4AGRI Фацебоок странице https://www.facebook.com/eu4agri те Вас молимо да присуствујете и активно учествујете на истим. Пројекат ће раније најавити тачне датуме одржавања Инфо сесија.
За савјетодавну помоћ у вези са припремом апликација, могуће се обратити Служби за локални економски развој, инвестиције и енергетску ефикасност (ЛЕР) Града Требиња и Аграрном фонду Града Требиња.