04.05.2021.
Јачање локалног учешћа и сарадње кроз партнерство јавних власти и ОЦД у БиХ

Јачање локалног учешћа и сарадње кроз партнерство јавних власти и ОЦД у Босни и Херцеговини

Трајање пројекта: Јануар 2021 – Децембар 2023

Донатор: Европска унија

Апликант: Агенција локалне демократије Мостар

Партнери: Агенција локалне демократије Завидовићи, Агенција Локалне Демократије Приједор, Центар за развој Херцеговине (ЦРХ) Требиње, АЛДА – Европска асоцијација за локалну демократију и Асоцијација агенција локалне демократије – АЛДА Скопје (Придружени партнер)

Опис: Пројект промовира принципе доброг управљања с циљем ефикасног и одговорног управљања јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини. Пројект ће ојачати капацитете локалних власти (изабраних лидера и државних службеника) и цивилног друштва у провођењу партиципативних процеса. Заједно ће идентифицирати конкретне проблеме заједнице која ће своја рјешења пронаћи захваљујући партиципативном приступу. Пројект ће стога изградити капацитете и ријешити проблеме, консолидујући приступ у годинама које долазе.

Главна циљна група овог пројекта су 40 локалних ОЦД-а и локалних организација из Босне и Херцеговине и 12 јединица локалне самоуправе – општинска управа и локални одборници као локални доносиоци одлука.

Опши циљ: Пројект тежи јачању капацитета организација цивилног друштва које се баве процесима јавног заговарања како би постале обучен и поуздан партнер за креирање политика и реформе унутар БиХ.

Специфични циљеви:

  • Створити чвршће везе с грађанима њиховим укључивањем у процес јавних политика, допирањем до цијеле друштвене заједнице, укључујући маргинализоване групе и локалне заједнице подстицањем грађанског активизма и учешћа јавности у креирању политика;
  • Унаприједити способност, транспарентност и одговорност локалне самоуправе;
  • Повећати ефективност ОЦД;
  • Досегнути до Локалне самоуправе на начин да она омогући политике и процедуре за грађанске иницијативе локалних организација;
  • Креирати мреже ОЦД-а за изградњу коалиција ради повећаног утјецаја на кампање и заговарање

У цијели процес ће бити укључено око 20 локалних заједница које ће имају користи од побољшаних јавних услуга у свакој општини; око 12 локалних самоуправа ће ојачати капацитете за примјену инклузивних рјешења за локалне проблеме; више од 40 ОЦД имат ће побољшане вјештине и капацитете за доношење позитивних локалних промјена у својим заједницама.