У Сарајеву је 15.09.2021. године одржана промоција друге фазе пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ и новоодабраних партнерских јединица локалне самоуправе.

Међу одабраним јединицама локалне самоуправе је и Град Требиње са пет мјесних заједница, у чије име је промоцији пројекта присуствовао замјеник градоначелника Дражен Бошковић.

Друга фаза пројекта обухвата 41 јединицу локалне самоуправе, односно 199 мјесних заједница широм БиХ. Пројекат траје до 2024. г., а његова вриједност износи 10.3 милиона америчких долара. Циљ пројекта је јачање мјесних заједница које на родно одговоран начин унапређују квалитет живота становника.

Пројекат финансирају Влада Швајцарске и Шведске,  а за његову реализацију задужен је Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП БиХ) у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарством правде Федерације БиХ, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза опћина/општина и градова.