16.03.2023.
„Financial Times“ – Требиње међу 10 „микроевропских градова за будућност – стратегија за промоцију улагања СДИ“

Редовна годишња анализа за оцјену атрактивности европских градова и региона за улагање за 2023. годину, коју проводи „Financial Times“ објављенa је у магазину „fDi Intelligence“, поново је препознала Републику Српску као једну од најповољнијих дестинација за пословно инвестирање у Европи. Ову ласкаву титулу Српска је добила захваљујући укупној стратегији за промоцију улагања.

Град Требиње је рангиран на високој осмој позицији у категорији „микроевропски градови за будућност – стратегија за промоцију улагања FDI“ (СДИ – стране директне инвестиције).

Пласман на листу најбољих инвестиционих дестинација у југоисточној Европи у категоријама директно зависи од квалитета и креативности одговора општина, по садржају и језику: економски потенцијал, исплативост, инфраструктура, повољни услови пословања, радно окружење и стратегија за промовисање страних инвестиција.