Цивилно друштво

Цивилно друштво су организовани грађани који својим дјеловањем и акцијама настоје да у своју заједницу (мјесто, град, општину, државу) унесу квалитатвну промјену која је од општег заједничког интереса за грађане. Организације цивилног друштва представљају један од механизама надзора над радом институција, а у циљу остварења заједничког интереса власти и грађана – унапређења друштва у свим областима.

У организације цивилног друштва спадају:

  • Удружења грађана
  • Фондације
  • Задужбине
  • Синдикати
  • Струковна удружења
  • Вјерске организације
  • Вијећа националних мањина
  • Политичке партије
  • Спортска удружења
  • Неформалне групе

У наставку можете да пронађете регистар Удружења грађана и Омладинских организазација које дјелују на подручју града Требиња.