Градски билтен

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
РЕАЛИЗОВАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКАТИ

Будите у току са свим новостима из Требиња…

52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
30
24
18
12
6
35
29
23
17
11
5
34
28
22
16
10
4
33
27
21
15
9
3
32
26
20
14
8
2
31
25
19
13
7
1

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић