24.04.2023.
Брошура о доброј пракси Европске уније у области управљања чврстим отпадом

Брошура о доброј пракси Европске уније у области управљања чврстим отпадом је израђена у оквиру пројекта FORS Montenegra Cross-border Environmental Initiative – Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине, који има за циљ јачање капацитета институција које се баве заштитом животне средине и информисање становништва о значају унапређивања система управљања чврстим отпадом и усклађивања са стандардима Европске уније у овој области.

Пројекат се реализује у партнерству са Градом Требињем и Комуналним предузећем из Никшића, а који финансира Европска унија посредством Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020.

Овај двоипогодишњи пројекат се реализује у Никшићу и Требињу, а главне активности укључују организовање прекограничних обука за запослене у институцијама које се баве заштитом животне средине, кампању подизања нивоа еколошке свијести грађана, израду публикација, прекограничну конференцију, истраживања о структури чврстог отпада у циљном подручју и еколошким навикама становништва, обезбјеђивање препорука за унапређивање система управљања чврстим отпадом, набавку опреме и возила за комунална предузећа и институције које се баве заштитом животне средине итд.

Пројекат финансира Европска унија посредством Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини, у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014-2020, док је суфинансирање пројекта у Црној Гори обезбиједило Министарство јавне управе.

Брошура о доброј пракси Европске уније у области управљања чврстим отпадом