Аграрни фонд Града Требиња објавио је два јавна огласа:

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Града Требиња путем прибављања писаних понуда

  – Детаљан приказ површина и потребних образаца

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Града Требиња путем усменог надметања за обављање пољопривредне производње

  – Детаљан приказ површина и потребних образаца