25.01.2023.
ADRION PRONACUL – заједнички рад на заштити и валоризацији природног и културног насљеђа

Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА организовала је 23.01.2023. у просторијама градске управе састанак актера који се баве природним и културним насљеђем, те развојем туризма.

Овај догађај представља дио активности пројекта PRONACUL у којем је ТРЕДЕА један од партнера, а пилот подручје на које се пројекат односи је парк природе Орјен и његова околина. Кроз пилот акцију у Требињу, пројекат се бавио обогаћивањем и креирањем нових спортско-туристичких садржаја – обиљежавањем пјешачких и бициклистичких стаза, постављањем мини зип-лајна и вјештачке стијене испред планинарског дома, постављањем виа-феррата итд.

Циљ састанка је био да се кроз дискусију и разматрање тренутне сарадње те потенцијала за будуће иницијативе и пројекте, идентификују или дефинишу заједничке препоруке за унапређење политика (законских рјешења, правилника, споразума, сарадње, итд.), како би исте биле упућене доносиоцима одлука на различитим нивоима одлучивања.

Састанку су присуствовали релевантни представници са локалног, регионалног и националног нивоа, те су своје учешће у дискусији и конкретним приједлозима за даљу сарадњу изнијели представници ЈП “Шуме Републике Српске”, Града Требиња, Центра за газдовање кршом те јавних установа, институција, невладиних организација  и удружења која дају свој допринос заштити и промоцији природног и културног насљеђа и његовој валоризацији у туристичке сврхе.

Будући да је умрежавање веома битан сегмент овог пројекта, као један од кључних закључака састанка истакнута је иницијатива за формирање неформалног тијела које би окупљало све релевантне актере, упућивало иницијативе надлежним институцијама и заједнички разматрало све активности, приједлоге и пројекте који се односе на Парк природе Орјен.

Из Развојне агенције Града Требиња која проводи пројекат у Требињу наводе да ова иницијатива представља важан први корак према рјешавању комплекснијих питања везано за предметне области те да се очекује да ће услиједити и препоруке које ће бити дефинисане на основу искустава пројекта али уз стручно мишљење чланова тијела којима су заштита природниг и културног насљеђа односно туризам примарне ђелатности.

Пројекат PRONACUL наглашава идеју о промоцији и очувању природног и културног насљеђа и подржава развој транснационалне стратегије за заједничко промовисање подручја АДРИОН као туристичке дестинације. Државе партнери имају многе знаменитости, а оне које су одабране у оквиру пројекта су заштићене од стране УНЕСЦО-а или препознате програмом Натура 2000.

Пројекат из програма АДРИОН под називом: “Промоција природног и културног насљеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима” (акроним: PRONACUL) реализује се кроз конзорцијум дванаест партнера и два придружена, из шест држава (Словеније, Италије, Хрватске, Грчке, Босне и Херцеговине и Србије). Финансира се средствима ЕУ уз учешће локалних партнера, а водећи партнер је Регионална развојна агенција Засавје из Словеније.