Начелник одјељења за друштвене дјелатности

Зоран Милошевић

Контакт телефон 059/273-460 /локал 152/

Надлежности одјељења за друштвене дјелатности 
сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе,  
обавља управне и друге стручне послове из области породице и омладине, социјалних и здравствених питања,
обавља управне и друге стручне послове из области пружања правне помоћи и сарадње са невладиним сектором,
спроводи планове и програме које је усвојила Скупштина Града, а који се односи на стратегију сваке од наведених области у граду,
предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима,
припрема и обрађује материјале за Градоначелника и Скупштину Града, 
израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења.