уторак, 11 април 2017 13:40

Скупштина града донијела одлуку о кредитном задужењу

Скупштина града донијела одлуку о кредитном задужењу

 Скупштина града Требиња на данашњој сједници донијела је одлуку о дугорочном кредитном задужењу Града Требиња у износу од 6.340.000 КМ, ради финансирања пренесених обавеза и уговорених капиталних инвестиција.

Овим се завршава једно поглавље нестручног вођења градске управе предходног градоначелника Требиња Славка Вучуревића.

Одборници су на претходном засједању усвојили информацију о стању пренесених неизмирених обавеза, према којој укупна дуговања Града Требиња – према запосленим радницима и добављачима, по основи склопљених а неисплаћених уговора за капиталне пројекте, за судске пресуде, прошлогодишњи регрес радницима, те невраћене позајмице са рачуна од хидроакумулација – износе 6.340.000 КМ, а на приједлог скупштинске већине донесен је и закључак – да се насљеђени дуг покрије кредитним задужењем.

Према данас усвојеној одлуци, кредит ће се реализовати једнократно за дио који се односи на финансирање пренесених обавеза у износу од 4.157.000 КМ, а сукцесивно према роковима и динамици реализације капиталних инвестиција до износа од 2.183.000 КМ.

Рок враћања кредита је десет година, без урачунатих шест мјесеци грејс периода.

Укупан годишњи ануитет у 2017. години са новим задужењем планиран је у износу од 6,92% у односу на износ редовних буџетских прихода, што је, подсјетио је предлагач, значајно испод дозвољеног задужења јединица локалне самоуправе које износи 18%.

Против одлуке о кредитном задужењу гласали су одборници опозиције, уз став да Град Требиње најприје треба да утврди укупну висину својих потраживања, која су према њиховим процјенама – виша од пренесених обавеза.

Извор: Радио Требиње

Последњи пут измењено уторак, 11 април 2017 14:06