недеља, 14 мај 2017 20:53

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ СЈЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ СЈЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА

Према члану 104. ставови 4. и 5. Пословника о раду Скупштине Града Требиња (Службени гласник Града Требиња, број 03/13), сва заинтересована физичка и правна лица као и представници електронских и писаних медија, могу, у складу са техничким могућностима и условима рада Скупштине, присуствовати, односно пратити рад Скупштине, али без права учешћа у расправи и одлучивању.

Лица из претходног става дужна су претходно писмено затражити одобрење за присуство сједници од предсједника Скупштине, најкасније 72 часа прије одржавања сједнице Скупштине, за што ће им се издати одговарајућа акредитација.

                                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                               Драгослав Бањак, с.р.

Захтјеве можете преузети овдје:

Захтјев за учешће на скупштинској сједници представника МЗ

Захтјев за једнодневну акредитацију новинара

Образац за пријаву присуства на скупштинској сједници физичких и правних лица

Последњи пут измењено недеља, 14 мај 2017 20:55