Захтјев за једнодневну акредитацију новинара можете преузети ОВДЈЕ.

Захтјев за једнодневну акредитацију новинара можете преузети ОВДЈЕ.

 

Према члану 104. ставови 4. и 5. Пословника о раду Скупштине Града Требиња (Службени гласник Града Требиња, број 03/13), сва заинтересована физичка и правна лица као и представници електронских и писаних медија, могу, у складу са техничким могућностима и условима рада Скупштине, присуствовати, односно пратити рад Скупштине, али без права учешћа у расправи и одлучивању.

Лица из претходног става дужна су претходно писмено затражити одобрење за присуство сједници од предсједника Скупштине, најкасније 72 часа прије одржавања сједнице Скупштине, за што ће им се издати одговарајућа акредитација.

                                                                                                                                       

ПРЕДСЈЕДНИК

Драгослав Бањак, с.р.

Страна 1 од 2