Регулациони планови

Измјене дијела ЗП Ново Требиње (сл. гл. ТБ. 9-19.)

Layout1

Измјене дијела РП Блаце (сл. гл.ТБ. 4-20.)

Измјене и допуне дијела РП Источне обилазнице

Измјена дијела регулационог плана Брегови 2 (сл.гл.ТБ. 4-19.)

Регулациони план И.З. Волујац 2 (Сл. гл. ТБ. бр. 6/07 стр. 14)

Регулациони план Блаце-Абхазовина (СЛ. гл. ТБ. бр 6/07 стр. 12)

Регулациони план Брегови (Сл. гл. ТБ. бр 6/07 стр. 8)

Измјена дијела РП Брегови 2 (Сл.гл.ТБ.12-17)

Регулациони план Брегови 2 (Сл. гл. ТБ. бр. 5/10 стр. 15)

Регулациони план Центар (Сл. гл. ТБ. бр. 3/07 стр. 19)

Измјена дијела РП ЈГИ – Растоци сјевер (Сл.гл.ТБ бр.3-18)

Регулациони план Градина (Сл. гл. ТБ. бр. 3/07 стр. 21)

Регулациони план Гробље Бањевци (Сл. гл. ТБ. бр. 07/08 стр. 5)

Регулациони план Јужни градски излази (Сл. гл. ТБ. бр. 03/10 стр. 26)

Регулациони план Мокри долови(Сл. гл. ТБ. бр. 11/06 стр. 2)

Регулациони план Прљача (Сл. гл. ТБ. бр. 09/07 стр. 2)

Регулациони план Сјеверни логор(Сл. гл. ТБ. бр. 03/07 стр. 18)

Регулациони план Стари град (Сл. гл. ТБ. бр. 03/07 стр. 20)

Регулациони план Засад поље (Сл. гл. ТБ. бр. 03/04 стр. 42)

Регулациони план Засад поље (Сл. гл. ТБ. бр. 03/04 стр. 42)

План намјене површина РП “Источни логор” (Сл.гл.ТБ.бр05/15 на стр.бр. 11)

Измјена дијела РП Сјеверни логор (Сл.гл. ТБ 3-16)

Измјене дијела РП Брегови(Сл.гл. ТБ 7-16)

Измјена и допуна ПП Тодорићи 3 (Сл.гл.ТБ бр.3-18)

План парцелације Тодорићи 3 (Сл.гл. ТБ 7-16)

РП Пословна зона Волујац (Сл.гл. ТБ 5-16)

Зононг план Град сунца (Сл.гл. ТБ 6-16)

Измјена-дијела-РП-ЈГИ-Лусац-Сл.гл_.ТБ-бр.3-18

Зонинг план Ново Требиње (Сл. гл. број 15-17)

Измјене дијела РП Засад поље (Сл.гл ТБ 7-16)

Значајни пословни субјекти

Наша визија

Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.